EatProDiet Nutrition Kitchen
Danışma Hattı Danışma Hattı
0 212 265 65 69
Sepete Eklendi

 

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI

Eat Pro Diet paketleri İstanbul İl sınırları dahilinde, Alıcı tarafından yazılı olarak bildirilen adrese teslim edilir. Ürün teslimine, ürün bedellerinin tam olarak ödemesini takip eden 2 iş gününden sonra başlanır.

Eat Pro Diet, yapılan tüm düzenlemeleri ve sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yada telefon yolu ile iletecektir. Konfirmasyon bilgisi alınmamış işlemler Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, Eat Pro Diet’in sistemde yapılan düzenlemeler ve sipariş bilgileriyle ilgi olarak e-posta yoluyla yapacağı bildirimleri kontrol etmek ve hata var ise bunların düzeltilmesini talep etmekle sorumludur.

Teslimatlar, Alıcı tarafından tercih edilen 07.00-09:00 arasındaki saat diliminde günde bir defa olacak şekilde, 1 Ocak, pazar günleri, bayram ilk ve ikinci günleri haricinde yılın diğer tüm günlerinde gerçekleştirilir. Eat Pro Diet, 2 iş günü öncesinden müşterilerine haber vermek koşuluyla üretim birimlerinin bakımı gibi zorunlu nedenlerle bazı günlerde servis vermeme hakkına sahiptir. Yoğun kar yağışı gibi mevsimsel koşulların ulaşımı aksatması halinde de Eat Pro Diet’in teslimatı bu durumun ortadan kalkma tarihine kadar erteleme hakkı bulunmaktadır. Alıcı, bu gibi nedenlerle herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Eat Pro Diet, kararlaştırılan günlük öğünlerin tamamını 07:00—09:00 saatleri arasında, tek bir taşıma kutusu içerisinde alıcıya  teslim etmekle yükümlüdür. Alıcı’nın paketi kendisinin dışında başka yer/kişiye teslim edileceğini en az 2 iş günü öncesinde elektronik posta ile Eat Pro Diet’e bildirmesi durumunda, paket  Alıcının belirlediği yer/kişiye teslim edilir. Alıcının beslenme paketini, bırakılmasını istediği yer/kişide bulamamasından Satıcı sorumlu değildir. Alıcı bu durumda paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir.

Eksik öğün/ler olması halinde, kuryeye tutanak tutturulması şarttır.

Kurye, Satıcı’nın belirlediği zaman diliminde ve adreste Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra paketi Eat Pro Diet merkezine geri götürecektir. Alıcı’nın teslimat adresinde hazır bulunmaması nedeniyle Eat Pro Diet’e iade edilen paketler, söz konusu gün içinde saat 18.00’a kadar Alıcı’nın kendi imkanlarıyla teslim almasına hazır halde Eat Pro Diet merkezinde sağlıklı koşullarda muhafaza edilir. Alıcı, gün içerisinde ek teslimat ücreti ödeyerek paketinin belirttiği adrese teslim edilmesini talep edebilir, Ek teslimat ücretinin fiyatı Alıcı’nın vereceği adrese göre değişiklik gösterecektir, bu fiyat Alıcı tarafından Eat Pro Diet Müşteri Hizmetleri’nden talep edilebilir. Eat Pro Diet, bu süre içerisinde alınmayan paketlerin muhafazasından sorumlu değildir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edileceğini ve Eat Pro Diet’ten bundan ötürü hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, teslimattaki olası gecikmeleri, teslimat saat diliminin bitmesini takiben en geç 30 dk. içerisinde Eat Pro Diet’e bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Eat Pro Diet teslimdeki gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

Trafik kazası veya trafikteki aşırı yoğunluklar gibi elde olmayan nedenlerle paketin tesliminde gecikme olması halinde Alıcı dilerse teslimatın teslimat bölgesi dâhilinde istediği başka bir adrese gerçekleştirilmesini talep edebilir. Ancak gecikmenin 2 saati aşması durumunda Alıcı, en geç 1 yıl içerisinde dilediği bir günde kullanmak üzere o günkü teslimatı erteleyebilir.

Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu Eat Pro Diet’e siparişi sırasında yazılı olarak bildirmek durumundadır.

Paketlerde ürün eksiği olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, kuryeye mutlaka bu hususta tutanak tutturmakla yükümlüdür. Paketin tesliminden sonra fark edilebilen sorunlar, Alıcı tarafından aynı gün içinde en geç saat 18.00’e kadar Eat Pro Diet’in 0212 265 65 69 Hizmet Hattına bildirmeli ve Alıcı kendi imkânlarıyla ya da müteakip gün gelen kurye ile sorunlu ürünü Eat Pro Diet merkezine geri yollamalıdır. Bu gibi durumlarda yapılacak incelemede üründeki sorunun Eat Pro Diet’ten kaynaklandığının Eat Pro Diet ekiplerince tespiti halinde, öncelikle imkân dâhilindeyse aynı gün yeni bir ürün paketi Alıcı’ya servis alanı dâhilinde dilediği bir adreste teslim edilecek, bunun mümkün olmaması durumunda ise, Alıcı, günlük paket hakkını 1 sene içerisinde dilediği herhangi bir günde kullanabilecektir.

Eat Pro Diet ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze gıdalar kullanılarak hazırlanıp bakteri oluşumunu minimuma indirmek amacı ile soğutularak paketlenir. Soğuk zincir ile teslim edilen Eat Pro Diet yemeklerinin teslimattan sonra soğuk zincirini korumak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı ürün öğünlerini buzdolabında muhafaza etmek, talimatlarına uygun olarak ısıtmak ve teslim aldığı kutunun üzerinde yazan tarihte tüketmek durumundadır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan Eat Pro Diet  sorumlu değildir.

Eat Pro Diet 'in faaliyette bulunduğu gıda maddelerini düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürerek teslim etmesi işlemi, mevzuatımızda, niteliği gereği cayma hakkının ve tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğünün kapsamı dışında bırakılmıştır. 06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 2 (3) a maddesi uyarınca, Yönetmelik’in özellikle cayma hakkını düzenleyen  8. maddesi ile  5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası; ‘‘Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.’’

Gıda maddelerinin düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürülerek teslimine ilişkin olan bu sözleşmeden cayılması, hukuki düzenlemeler gereğince mümkün değildir.

Ancak Eat Pro Diet, Alıcı’nın satın aldığı paketin kullanımını erteleme talebine, en az 2 işgünü öncesinden haber vermesi ve en geç iş bu sözleşmenin olağan sona erme süresini takip eden 12 ay içinde kullanması şartıyla onay verebilir. Kullanımı Eat Pro Diet’in onayıyla ertelenen paketlere devam edilebilmesi için Alıcı’nın talebini 2 iş günü öncesinden en geç saat 18.00’a kadar Eat Pro Diet’e bildirerek yazılı onay alması zorunludur.

Alıcı, en az iki iş günü öncesinde saat 18.00’a kadar bildirmesi halinde, Eat Pro Diet teslimat sınırları dâhilinde teslimat adresinde ve/veya teslim saatinde değişik yapabilir. 

Alıcı satın aldığı beslenme paketinin kalan günlerini 2 iş günü öncesinden bildirmek koşulu ile İstanbul İl sınırları içerisinde başka bir alıcıya devredebilir. Devir işlemi ve adres değişikliğinin en az 2 iş günü önce Eat Pro Diet müşteri hizmetlerine bildirilmesi gerekmektedir. Alıcı, devre konu beslenme paketinin farklı kategoriden olması durumunda kalan gün sayısı hesap edilerek farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Alıcı bu gibi taleplerini, Eat Pro Diet Müşteri Hizmet Hattından telefon yada e-posta ile yapacak ve yazılı onay alacaktır.

Alıcı, e-posta yolu ile ilettiği taleplerine 4 saat içerisinde yanıt almaması halinde, e-postanın teknik bir aksaklıktan dolayı Eat Pro Diet’e ulaşmamış olması ihtimalinden ötürü, talebini Eat Pro Diet’in 0212 265 65 69 Hizmet Hattından Müşteri Temsilcilerine iletmelidir. Eat Pro Diet teknik sebeplerle eline ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir.

Alıcı’nın ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetmesi, Eat Pro Diet kaynaklı geçerli bir sebebe dayanmıyor ise Alıcı’ya ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır. Bu gibi durumlarda Alıcı ücretini peşinen ödediği beslenme paketinin madde 7 de belirtilen koşullara uygun şekilde devrini yada ertelenmesini talep edebilecektir. Müşteri bu sözleşmeyi imzalayarak bu maddeyi şartsız ve koşulsuz baştan kabul etmektedir.

Alıcı’nın ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetmesi, Eat Pro Diet kaynaklı geçerli bir sebebe dayanıyor ise üretim bandına girmemiş kalan paketlerinin bedeli herhangi bir kesinti uygulanmadan müşteriye iade edilecektir. İptal talepleri müşteri tarafından henüz hiçbir paket üretim bandına girmeden yapılırsa, müşterinin iadesi %100 oranında herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecektir.

 

EAT PRO DİET İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

 

 

                                                                                                 ALICI İSİM SOYİSİM

 

         İMZA-TARİH